СКЛАД И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ В БЪЛГАРИЯ

  • 2600m2 покрит склад – 800 палетни места
  • 700m2 открити складови площи
  • Дългосрочни и краткосрочни договори за складиране
  • Дистрибуция в България
  • Комисиониране, Сортиране, Палетизиране
  • 8 /осем/ места на рампа за товаро-разтоварни операции от камион и контейнер
  • 24/7 жива охрана
  • 24/7 видеонаблюдение
  • Съхранение на Опасни товари
  • Товаро-раzтоварни операции – механизирано и ръчно

Зони за дистрибуция от склад на ЖП гара Петърч, общ. Костинброд – КАРТА

Зона 0 Зона 1 Зона 2 Зона 3
1000-1…

 

София
Костинброд

20 00-2 400

 

Самоков
Ихтиман
Елин Пелин
Перник
Радомир

 

 

2500 – 2700
3000 -3400Кюстендил
Дупница
Благоевград
Враца
Монтана
2760 – 2900
3700
4000-4500
5300 – 5800Разлог
Сандански
Петрич
Г. Делчев
Видин
Пловдив
Пазарджик
Панагюрище
Габрово
Севлиево
Ловеч
Троян
Тетевен
Плевен
Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7
5000 – 5250
6000 – 6400
В. Търново
Г. Оряховица
Свищов
Ст. Загора
Казанлък
Хасково
Димитровград
4700
6500 – 6600
7000 – 7800
8000 – 8800
9700Смолян
Свиленград
Кърджали
Русе
Разград
Търговище
Попово
Бургас
Ямбол
Сливен
Шумен
9000-9200
9900
Варна
Девня
Провадия
Нови Пазар
7500
8260-8350
9300-9650Силистра
Царево
М. Търново
Добрич
Балчик
Каварна